A többnyelvű gyerekek fejlődési sajátosságai

Workshop a többnyelvű gyerekek jellemzőiről a nyelvtanítás, nyelvtanulás szempontjából

Időtartam: 80-90 perc

Olyan szülőknek vagy tanároknak szánjuk, akikben az alábbi vagy hasonló kérdések már megfogalmazódtak, mint például:

Hogyan tudnám gyermekemet vagy tanítványomat segíteni, hogy anyanyelvét is megtartsa miközben egyéb nyelveken tanul?

Kifejlődik-e automatikusan a többnyelvű kompetencia több nyelv ismerete esetén?

avagy mit kell tennem

…ha gyermekem (tanítványom) egyetlen mondatban különböző nyelvekből származó szavakat használ?

…ha gyermekem (tanítványom) társalgási kompetenciája sokkal magasabb, mint az íráskompetenciája?

…ha a házi feladatot csak egy másik nyelven tudom neki elmagyarázni?

 

Milyen módszerekkel segíthetem többnyelvű tanítványaim íráskompetenciáját? 

A többnyelvű gyerekek speciális igényeire adaptált feladatok és módszerek.

Időtartam: 80-90 perc 

Alsós, felsős tanárok számára, akikben felvetődtek az alábbi kérdések, mint például:

Hogyan tudnám elérni, hogy tanítványom magasabb szintű szövegeket írjon azon a nyelven, amelyiken én tanítom?

Elég-e a nyelvi felkészültség ahhoz, hogy az íráskompetencia javuljon?

Vagy, mit kell tennem,

 …ha tanítványom túlságosan sok helyesírási hibát ejt? 

…ha szókincse nem elégséges ahhoz, hogy jó fogalmazást írjon? 

…hogy interkulturális kompetenciáját kihasználva jobban írjon?


Kulturális különbségek az osztályteremben 

Előadás/Workshop arról, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy a kulturális különbségek félreértéseket okozzanak az osztályban, valamint a szülök és a tanárok közötti kommunikációban. 

Időtartam: 80-90 perc 

Alsós, felsős tanárok számára, akikben felvetődtek az alábbi kérdések, mint például:

-Hogy-hogy néhány diák türelmesen megvárja, hogy szóhoz jusson, mások pedig folyamatosan félbeszakítják mások mondandóját?

- Miért könnyebb bizonyos gyerekekkel csoportos feladatokat megoldani, mint másokkal?

Vagy, mit tegyek, ha

…diákom félvállról veszi az instrukcióimat és úgy csinálja meg a feladatot, ahogy a kedve tartja?

…nem igazán értem sem a tanítványom, sem szüleinek a viselkedését.

 …nevelési elveim gyökeresen eltérnek a gyerek szüleinek nevelési elveitől? 

  .